"Zingen Ontzorgt...."

Zingen maakt vrij, geeft plezier en verbondenheid. Samen zingen activeert mensen met dementie; er ontstaat weer contact.

Agenda

Dit mag je niet missen.....

Op 29 februari mochten wij van Rondetafel 122 Flevoland een fantastische cheque ter waarde van €2.500 in ontvangst nemen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee en dat geld kunnen we goed gebruiken voor onze zing-cirkels.
De Nederlandsche Tafelronde is een vereniging voor mannen tussen de 18 en 40 jaar. Mannen die onderlinge vriendschap, zelfontwikkeling en service hoog in het vaandel hebben staan. De organisatie bestaat uit maar liefst 195 Tafelrondes verspreid over heel het land, waarvan Ronde Tafel 122 Flevoland er dus een van is. De leden van Rondetafel 122 Flevoland zijn allen jonge, zeer gedreven ondernemers, zie ook www.rt122.nl  Ze noemen zich Tafelaars en dragen hun steentje bij door lokale en landelijke serviceprojecten en goede doelen te ondersteunen. En zo is Zingen met Zorg Flevoland uitgekozen als een van de goede doelen die zij dit jaar willen ondersteunen.

Nieuwe Zing-cirkels in Kraggenburg en Dronten

In maart gaan we nieuwe Zing-cirkels beginnen bij Hoeve Marant in Kraggenburg en bij het Wilgenhuis in Dronten. Beide instellingen vallen onder Amado Zorg, een instelling voor kleinschalig wonen voor mensen met geheugenproblemen. Marian de Waal werd in februari uitgenodigd om te komen zingen met de bewoners van Hoeve Marant in Kraggenburg. Een prachtige buitenlocatie met veel ruimte op een boerderij tussen Kraggenburg en Vollenhove. Het zingen met de bewoners was een bijzondere belevenis. Na afloop is met Amado Zorg afgesproken om hiermee door te gaan en eens per maand te komen zingen met de bewoners van Hoeve Marant. Ook is afgesproken om eens per maand te gaan zingen met de bewoners van het Wilgenhuis in Dronten. We zijn blij dat we na afwezigheid van bijna een half jaar ook in Dronten weer actief zijn met de Zing-cirkel voor mensen met dementie.

Langer, leuker leven met cultuur.

Een prachtig project om kunstdisciplines (muziek, dans, drama en beeldende kunst) als een reguliere activiteit binnen seniorenzorg op te nemen.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Cultuurbedrijf Noordoostpolder hebben voor dit project subsidie ontvangen van de gemeente Noordoostpolder. .

Men wil cultuur toegankelijk en beschikbaar maken voor ouderen in de Noordoostpolder en Urk die minder mobiel zijn. Het klassieke aanbod van activiteiten als bingo en klaverjassen vraagt om uitbreiding. Voor uitgebreide info over invloed van cultuur op het oudere menselijk brein, zie ook:  www.langlevekunst.nl  en www.kunstindezorg.com

Het is een try-out project om met deze 4 disciplines (muziek, dans, drama en beeldende kunst) aan de slag te gaan in 2024. Vervolgens wordt geëvalueerd wat wel en niet bevalt en hoe ermee verder kan worden gegaan met toepassing hiervan in de zorg.

Stichting Zingen met Zorg Flevoland werkt mee aan dit prachtige project middels 3 Zing Cirkels op 3 verschillende locaties:
Op Donderdagochtend 18 januari is de aftrap van dit project gegeven in Woonzorgcentrum Wittesteijn in Emmeloord middels een muzikale Zing Cirkel. Het was een zeer succesvolle en druk bezochte bijeenkomst, zoals ook op de foto goed te zien is.
Op Maandagochtend 12 februari is van 10.30 uur tot 12 uur de tweede Zing Cirkel gepland in Woonzorgcentrum Markehof Marknesse, Walcherselaan 2, 8316 NJ Marknesse.
Op Woensdagochtend 6 maart in Woonzorgcentrum Hof van Smeden Emmeloord, Smeden 5, 8301 XG Emmeloord is de laatste Zing Cirkel gepland van 10.30 uur tot 12 uur.
We willen kwaliteit brengen in het leven van mensen met dementie. Samen Zingen blijkt van groot belang te zijn voor mensen met geheugenproblemen of dementie. Het brengt hun verlichting in soms zware tijden. Het geeft hun en hun naasten ontspanning in een lange dag en helpt hen als praten niet meer verbindend is. Veel mensen met dementie bloeien helemaal op wanneer ze samen met hun naaste zingen. Wij werken naast mensen met dementie ook steeds vaker met mensen met Parkinson.              

Zing-Cirkel Emmeloord krijgt extra aandacht

De Zing-Cirkel in Emmeloord is in eind 2023 van start gegaan, op de dinsdagmiddag in de even weken. We maken daarbij gratis gebruik van de Ontmoetingsruimte van de Michaëlkerk. Eerst nog begonnen als een kleine groep, maar dat werd al snel groter. De publiciteit via sociale media draagt daar ongetwijfeld aan bij. De gemeente Noordoostpolder heeft subsidie beschikbaar gesteld en brengt de zang-activiteiten voor mensen met dementie actief onder de aandacht via haar berichten in de media. Ook omroep Flevoland heeft extra aandacht besteed aan de Zing-Cirkel. In december 2023 heeft Omroep Flevoland opnames gemaakt en uitgezonden van de Zing-Cirkel in Emmeloord, beslist de moeite om eens terug te zien. Klik daarvoor op de volgende link: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/360308/mensen-met-alzheimer-en-parkinson-zingen-samen-kerstliedjes-massage-voor-brein
Maar ook het Cultuurfonds Flevoland (voorheen: Prins Bernhard Cultuurfonds) heeft subsidie beschikbaar gesteld voor 2024 voor het zingen met mensen met dementie en andere geheugenproblemen in Emmeloord en omliggende plaatsen in de Noordoostpolder. Uiteraard zijn we daar bijzonder blij mee. Samen met de subsidie van de gemeente en aanvullende donaties kunnen de voorgenomen zang-activiteiten in 2024 bijna geheel worden uitgevoerd.

Omroep Flevoland heeft in 2023 aandacht besteed aan Zingen in de zorg en de heilzame werking van zingen op ons brein. Zorg-zangeres Marian de Waal vertelt in haar gesprek met Omroep Flevoland uitvoerig over haar achtergrond vanuit haar thuissituatie en jarenlange ervaring in de zorg. Als zorg-zangeres ervaart zij dagelijks wat muziek doet met mensen met dementie en met hun naasten en verzorgers. Om de uitzending te zien, klik op: Interview Omroep Flevoland

In november heeft de gemeente Noordoostpolder subsidie beschikbaar gesteld aan de stichting Zingen met Zorg Flevoland om een of meerdere Zing-Cirkels in de Noordoostpolder op te zetten. Er wordt inmiddels druk overlegd met huisartsen en zorginstanties. In Emmeloord is de eerste Zing-Cirkel begonnen. Er wordt nog gekeken naar omliggende plaatsen in de NOP.

Op Zorgboerderij Op de Wurf aan de Havenweg in Nagele gaan ook zangbijeenkomsten gehouden worden. Op 21 december is er een samenzang in  kerstsfeer. Vanaf januari is het de bedoeling dat iedere maand een samenzang wordt gehouden op de Zorgboerderij aan de Havenweg in Nagele.